Naslovnica ▶ Radar

Radarska snimka

Vrijeme na slici odgovara UTC vremenu.


Radarska snimka

Vrijeme na slici odgovara UTC vremenu.


Radarska snimka

Vrijeme na slici odgovara UTC vremenu.


Upute za preračunavanje UTC vremena u lokalno:

  • Tijekom zimskog računanja vremena, vremenu na slici treba dodati 1 sat da bi se usuglasilo sa lokalnim vremenom.
    Primjer: Ukoliko slika prikazuje 13h, po lokalnom vremenu to je 14h.
  • Tijekom ljetnog računanja vremena, vremenu na slici treba dodati 2 sata da bi se usuglasilo sa lokalnim vremenom.
    Primjer: Ukoliko slika prikazuje 13h, po lokalnom vremenu to je 15h.