Naslovnica ▶ Radar

Radarska snimka

Vrijeme na slici odgovara UTC vremenu.


Radarska snimka

Vrijeme na slici odgovara UTC vremenu.


Radarska snimka

Vrijeme na slici odgovara UTC vremenu.


Radarska snimka

Vrijeme na slici odgovara stvarnom vremenu.


Upute za preračunavanje UTC vremena u lokalno:

  • Tijekom zimskog računanja vremena, vremenu na slici treba dodati 1 sat da bi se usuglasilo sa lokalnim vremenom.
    Primjer: Ukoliko slika prikazuje 13h, po lokalnom vremenu to je 14h.
  • Tijekom ljetnog računanja vremena, vremenu na slici treba dodati 2 sata da bi se usuglasilo sa lokalnim vremenom.
    Primjer: Ukoliko slika prikazuje 13h, po lokalnom vremenu to je 15h.